Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

XMLWriter::endCdata

xmlwriter_end_cdata

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::endCdata -- xmlwriter_end_cdataEnd current CDATA

Descrierea

Stil obiect-orientat

bool XMLWriter::endCdata ( void )

Stil procedural

bool xmlwriter_end_cdata ( resource $xmlwriter )

Ends the current CDATA section.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top