timezone_location_get

(PHP 5 >= 5.3.0)

timezone_location_getPseudonim pentru DateTimeZone::getLocation()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: DateTimeZone::getLocation()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top