PHP 7.2.7 Released

svn_commit

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_commitSends changes from the local working copy to the repository

Descrierea

array svn_commit ( string $log , array $targets [, bool $recursive = TRUE ] )

Commits changes made in the local working copy files enumerated in the targets array to the repository, with the log message log. Directories in the targets array will be recursively committed unless recursive is set to FALSE.

Notă: This function does not have any parameters for specifying authentication, so a username and password must be set using svn_auth_set_parameter()

Parametri

log

String log text to commit

targets

Array of local paths of files to be committed

Avertizare

This parameter must be an array, a string for a single target is not acceptable.

Notă: Căile relative vor fi rezolvate ca și cum directorul curent este cel ce conține binarul PHP. Pentru a utiliza directorul de lucru al scriptului apelant, utilizați realpath() sau dirname(__FILE__).

recursive

Boolean flag to disable recursive committing of directories in the targets array. Default is TRUE.

Valorile întoarse

Returns array in form of:

array(
    0 => integer revision number of commit
    1 => string ISO 8601 date and time of commit
    2 => name of committer
)

Returns FALSE on failure.

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Exemple

Example #1 Basic example

This example commits the calculator directory to a repository, using the username Bob and the password abc123 (hopefully, his password is stronger):

<?php
svn_auth_set_parameter
(SVN_AUTH_PARAM_DEFAULT_USERNAME'Bob');
svn_auth_set_parameter(SVN_AUTH_PARAM_DEFAULT_PASSWORD'abc123');
var_dump(svn_commit('Log message of Bob\'s commit', array(realpath('calculator'))));
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

array(
  0 => 1415,
  1 => '2007-05-26T01:44:28.453125Z',
  2 => 'Bob'
)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top