svn_checkout

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_checkoutChecks out a working copy from the repository

Descrierea

bool svn_checkout ( string $repos , string $targetpath [, int $revision [, int $flags = 0 ]] )

Checks out a working copy from the repository at repos to targetpath at revision revision.

Parametri

repos

String URL path to directory in repository to check out.

targetpath

String local path to directory to check out in to

Notă: Căile relative vor fi rezolvate ca și cum directorul curent este cel ce conține binarul PHP. Pentru a utiliza directorul de lucru al scriptului apelant, utilizați realpath() sau dirname(__FILE__).

revision

Integer revision number of repository to check out. Default is HEAD, the most recent revision.

flags

Any combination of SVN_NON_RECURSIVE and SVN_IGNORE_EXTERNALS.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Exemple

Example #1 Basic example

This example demonstrates how to check out a directory from a repository to a directory named calc:

<?php
svn_checkout
('http://www.example.com/svnroot/calc/trunk'dirname(__FILE__) . '/calc');
?>

The dirname(__FILE__) call is necessary in order to convert the calc relative path into an absolute one. If calc exists, you can also use realpath() to retrieve an absolute path.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
leonardodarosa23 at gmail dot com
2 years ago
For those who are trying to use this while they don't patch out the  SVN_IGNORE_EXTERNALS constant that is missing, I've found the equivalent integer flag if you want to use before the official release:

if(!defined('SVN_IGNORE_EXTERNALS'))
    define('SVN_IGNORE_EXTERNALS', 128);
To Top