ps_setlinecap

(PECL ps >= 1.1.0)

ps_setlinecapSets appearance of line ends

Descrierea

bool ps_setlinecap ( resource $psdoc , int $type )

Sets how line ends look like.

Parametri

psdoc

Resource identifier of the postscript file as returned by ps_new().

type

The type of line ends. Possible values are PS_LINECAP_BUTT, PS_LINECAP_ROUND, or PS_LINECAP_SQUARED.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top