ps_setgray

(PECL ps >= 1.1.0)

ps_setgraySets gray value

Descrierea

bool ps_setgray ( resource $psdoc , float $gray )

Sets the gray value for all following drawing operations.

Parametri

psdoc

Resource identifier of the postscript file as returned by ps_new().

gray

The value must be between 0 (white) and 1 (black).

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top