PHP 5.6.22 is available

imagegd

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7)

imagegdOutput GD image to browser or file

Descrierea

bool imagegd ( resource $image [, string $filename ] )

Outputs a GD image to the given filename.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

filename

Calea unde va fi salvat fișierul. Dacă nu este stabilită sau este NULL, atunci fluxul imaginii va fi afișat direct.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Outputting a GD image

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  "A Simple Text String"$text_color);

// Output the image
imagegd($im);

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

Example #2 Saving a GD image

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  "A Simple Text String"$text_color);

// Save the gd image
// The file format for GD images is .gd, see http://www.libgd.org/GdFileFormats
imagegd($im'simple.gd');

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

Note

Notă:

The GD format is commonly used to allow fast loading of parts of images. Note that the GD format is only usable in GD-compatible applications.

A se vedea și

  • imagegd2() - Output GD2 image to browser or file

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top