PHP 5.6.16 is available

imageflip

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

imageflipFlips an image using a given mode

Descrierea

bool imageflip ( resource $image , int $mode )

Flips the image image using the given mode.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

mode

Flip mode, this can be one of the IMG_FLIP_* constants:

Constant Meaning
IMG_FLIP_HORIZONTAL Flips the image horizontally.
IMG_FLIP_VERTICAL Flips the image vertically.
IMG_FLIP_BOTH Flips the image both horizontally and vertically.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Flips an image vertically

This example uses the IMG_FLIP_VERTICAL constant.

<?php
// File
$filename 'phplogo.png';

// Content type
header('Content-type: image/png');

// Load
$im imagecreatefrompng($filename);

// Flip it vertically
imageflip($imIMG_FLIP_VERTICAL);

// Output
imagejpeg($im);
imagedestroy($im);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Output of example: Vertically flipped image

Example #2 Flips the image horizontally

This example uses the IMG_FLIP_HORIZONTAL constant.

<?php
// File
$filename 'phplogo.png';

// Content type
header('Content-type: image/png');

// Load
$im imagecreatefrompng($filename);

// Flip it horizontally
imageflip($imIMG_FLIP_HORIZONTAL);

// Output
imagejpeg($im);
imagedestroy($im);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Output of example: Horizontally flipped image

Note

Notă: Această funcție este disponibilă numai dacă PHP este compilat cu versiunea bibliotecii GD furnizată împreună cu PHP.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top