SwishSearch::setStructure

(PECL swish >= 0.1.0)

SwishSearch::setStructureSet the structure flag in the search object

Opis

SwishSearch::setStructure ( int $structure ) : void
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Parametry

structure

The structure flag a bitmask is used to limit search to certain parts of HTML documents (like title, meta, body etc.). Its possible values are listed below. To combine several values use bitwise OR operator, see example below.

  • Swish::IN_FILE

  • Swish::IN_TITLE

  • Swish::IN_HEAD

  • Swish::IN_BODY

  • Swish::IN_COMMENTS

  • Swish::IN_HEADER

  • Swish::IN_EMPHASIZED

  • Swish::IN_META

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 Basic SwishSearch::setStructure() example

<?php

try {

    
$swish = new Swish("index.swish-e");
    
$search $swish->prepare();

    
$results $search->execute("time");
    echo 
"First query found: "$results->hits" hits\n";

    
$search->setStructure(Swish::IN_TITLE|Swish::IN_HEAD); //search in title and head
    
$results $search->execute("time");
    echo 
"Second query found: "$results->hits" hits\n";

    
$search->setStructure(Swish::IN_ALL); //search in whole document, the default value
    
$results $search->execute("time");
    echo 
"Third query found: "$results->hits" hits\n";

} catch (
SwishException $e) {
    echo 
$e->getMessage(), "\n";
}

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

First query found: 5 hits
Second query found: 0 hits
Third query found: 5 hits

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top