SwishSearch::resetLimit

(PECL swish >= 0.1.0)

SwishSearch::resetLimitReset the search limits

Opis

SwishSearch::resetLimit ( void ) : void
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Reset the search limits previous set by SwishSearch::setLimit.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 Basic SwishSearch::resetLimit() example

<?php

try {

    
$swish = new Swish("index.swish-e");
    
$search $swish->prepare();

    
$results $search->execute("time");
    echo 
"First query found: "$results->hits" hits\n";

    
$search->setLimit("swishdocsize""3000""6000"); //limit by document size, from 3000 to 6000 bytes
    
$results $search->execute("time");
    echo 
"Second query found: "$results->hits" hits\n";

    
$search->resetLimit();
    
$results $search->execute("time");
    echo 
"Third query found: "$results->hits" hits\n";

} catch (
SwishException $e) {
    echo 
$e->getMessage(), "\n";
}

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

First query found: 5 hits
Second query found: 2 hits
Third query found: 5 hits

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top