SwishSearch::setLimit

(PECL swish >= 0.1.0)

SwishSearch::setLimitSet the search limits

Opis

SwishSearch::setLimit ( string $property , string $low , string $high ) : void
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Parametry

property

Search result property name.

low

The lowest value of the property.

high

The highest value of the property.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Błędy/Wyjątki

Throws SwishException on error.

Przykłady

Przykład #1 Basic SwishSearch::setLimit() example

<?php
try {

    
$swish = new Swish("index.swish-e");
    
$search $swish->prepare();

    
$results $search->execute("time");
    echo 
"First query found: "$results->hits" hits\n";

    
$i 0;
    while(
$result $results->nextResult()) {
        echo 
"Hit #", ++$i" - "$result->swishdocsize" bytes\n";
    }

    
$search->setLimit("swishdocsize""3000""6000"); //limit by document size, from 3000 to 6000 bytes
    
$results $search->execute("time");
    echo 
"Second query found: "$results->hits" hits\n";

    
$i 0;
    while(
$result $results->nextResult()) {
        echo 
"Hit #", ++$i" - "$result->swishdocsize" bytes\n";
    }

} catch (
SwishException $e) {
    echo 
$e->getMessage(), "\n";
}

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

First query found: 5 hits
Hit #1 - 4261 bytes
Hit #2 - 37937 bytes
Hit #3 - 7126 bytes
Hit #4 - 15427 bytes
Hit #5 - 4768 bytes
Second query found: 2 hits
Hit #1 - 4261 bytes
Hit #2 - 4768 bytes

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top