SplHeap::recoverFromCorruption

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplHeap::recoverFromCorruptionRecover from the corrupted state and allow further actions on the heap

Opis

public SplHeap::recoverFromCorruption ( void ) : void

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top