SplHeap::__construct

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplHeap::__constructConstructs a new empty heap

Opis

public SplHeap::__construct ( void )

This constructs a new empty heap.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top