SplHeap::next

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplHeap::nextMove to the next node

Opis

public SplHeap::next ( void ) : void

Move to the next node. This will delete the top node of the heap.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top