NoRewindIterator::valid

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

NoRewindIterator::validValidates the iterator

Opis

public NoRewindIterator::valid ( void ) : bool

Checks whether the iterator is valid.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top