NoRewindIterator::current

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

NoRewindIterator::currentGet the current value

Opis

public NoRewindIterator::current ( void ) : mixed

Gets the current value.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The current value.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top