NoRewindIterator::getInnerIterator

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

NoRewindIterator::getInnerIteratorGet the inner iterator

Opis

public NoRewindIterator::getInnerIterator ( void ) : iterator

Gets the inner iterator, that was passed in to NoRewindIterator.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The inner iterator, as passed to NoRewindIterator::__construct().

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top