Typy zasobów

To rozszerzenie definiuje zasób wskaźnika pliku zwracany przez fsockopen() i pfsockopen().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top