Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Opcje konfiguracyjne sieci
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
define_syslog_variables "0" PHP_INI_ALL Zdeprecjonowane w PHP 5.3.0. Usunięte w PHP 5.4.0.
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

define_syslog_variables boolean

Czy definiować różne zmienne logu systemowego (np. $LOG_PID, $LOG_CRON, itd.). Wyłączenie tego jest dobrym posunięciem pod kątem wydajności. Podczas wykonywania skryptu możesz zdefiniować te zmienne używając define_syslog_variables().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top