Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Opcje konfiguracyjne mSQL
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
msql.allow_persistent "1" PHP_INI_ALL  
msql.max_persistent "-1" PHP_INI_ALL  
msql.max_links "-1" PHP_INI_ALL  
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

msql.allow_persistent boolean

Określa, czy pozwolić na połączenia stałe z serwerem mSQL.

msql.max_persistent integer

Maksymalna liczba połączeń stałych z serwerem mSQL na proces.

Maksymalna liczba połączeń z serwerem mSQL na proces, włączając połączenia stałe.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top