Instalacja

Aby te funkcje były dostępne, musimy skompilować PHP z obsługą msql używając opcji --with-msql[=DIR] . DIR jest katalogiem instalacji mSQL, domyślnie /usr/local/msql3.

Informacja: Informacja dla użytkowników Windows

Aby poprawnie działało rozszerzenie, pliki DLL muszą znajdować się w miejscu wskazanym przez PATH systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji zobacz FAQ zatytułowane "Jak mam dodać mój katalog PHP do PATH w Windows". Chociaż skopiowanie plików DLL z folderu PHP do systemowego katalogu Windows także zadziała (ponieważ katalog systemowy jest domyślnie w PATH systemu), ale nie jest to wymagane. To rozszerzenie wymaga następujących plików znajdujących się w PATH: msql.dll

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top