Typy zasobów

Istnieją dwa typy zasobów używane w rozszerzeniu mSQL. Pierwszy z nich to identyfikator połączenia z bazą danych, natomiast drugi to zasób przechowujący wyniki zapytania.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top