HaruDoc::output

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::outputWrite the document data to the output buffer

Opis

HaruDoc::output ( void ) : bool

Writes the document data into standard output.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns TRUE on success.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek HaruException gdy wystąpi błąd.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top