HaruDoc::__construct

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::__constructConstruct new HaruDoc instance

Opis

HaruDoc::__construct ( void )

Constructs new HaruDoc instance.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek HaruException gdy wystąpi błąd.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top