HaruDoc::addPage

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::addPageAdd new page to the document

Opis

HaruDoc::addPage ( void ) : object

Adds a new page to the document.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns a new HaruPage instance.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek HaruException gdy wystąpi błąd.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top