sqlite_fetch_all

SQLiteResult::fetchAll

SQLiteUnbuffered::fetchAll

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_fetch_all -- SQLiteResult::fetchAll -- SQLiteUnbuffered::fetchAllFetches all rows from a result set as an array of arrays

Opis

sqlite_fetch_all ( resource $result [, int $result_type = SQLITE_BOTH [, bool $decode_binary = TRUE ]] ) : array

Styl obiektowy (method):

SQLiteResult::fetchAll ([ int $result_type = SQLITE_BOTH [, bool $decode_binary = TRUE ]] ) : array
SQLiteUnbuffered::fetchAll ([ int $result_type = SQLITE_BOTH [, bool $decode_binary = TRUE ]] ) : array

sqlite_fetch_all() returns an array of the entire result set from the result resource. It is similar to calling sqlite_query() (or sqlite_unbuffered_query()) and then sqlite_fetch_array() for each row in the result set.

Parametry

result

The SQLite result resource. This parameter is not required when using the object-oriented method.

result_type

Opcjonalny parametr result_type przyjmuje wartości stałych i określa jak indeksowane będą zwracane wartości. Używając SQLITE_ASSOC zwrócone zostaną tylko indeksy asocjacyjne (nazwy pól), podczas gdy SQLITE_NUM zwróci tylko indeksy numeryczne (numery pól). SQLITE_BOTH zwróci i indeksy asocjacyjne i numeryczne. SQLITE_BOTH jest domyślną wartością dla tej funkcji.

decode_binary

Gdy parametr decode_binary zostanie ustawiony na TRUE (domyślnie), PHP zdekoduje kodowanie binarne, któremu zostały poddane dane, jeśli były kodowane przy użyciu funkcji sqlite_escape_string(). Zazwyczaj należy pozostawić domyślną wartość tego parametru, chyba że baza jest współużytkowana przez różne aplikacje.

Zwracane wartości

Returns an array of the remaining rows in a result set. If called right after sqlite_query(), it returns all rows. If called after sqlite_fetch_array(), it returns the rest. If there are no rows in a result set, it returns an empty array.

Wielkość liter w nazwach kolumn zwróconych przez SQLITE_ASSOC i SQLITE_BOTH zostaną przetworzone zależnie od ustawienia opcji konfiguracji sqlite.assoc_case.

Przykłady

Przykład #1 Procedural example

<?php
$dbhandle 
sqlite_open('sqlitedb');
$query sqlite_query($dbhandle'SELECT name, email FROM users LIMIT 25');
$result sqlite_fetch_all($querySQLITE_ASSOC);
foreach (
$result as $entry) {
    echo 
'Name: ' $entry['name'] . '  E-mail: ' $entry['email'];
}
?>

Przykład #2 Object-oriented example

<?php
$dbhandle 
= new SQLiteDatabase('sqlitedb');

$query $dbhandle->query('SELECT name, email FROM users LIMIT 25'); // buffered result set
$query $dbhandle->unbufferedQuery('SELECT name, email FROM users LIMIT 25'); // unbuffered result set

$result $query->fetchAll(SQLITE_ASSOC);
foreach (
$result as $entry) {
    echo 
'Name: ' $entry['name'] . '  E-mail: ' $entry['email'];
}
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
16 years ago
The usage of sqlite_fetch_all should be your choise
(instead the well known practice of "while()" loop)
when unmodified tabledata is prefered.

Example code for a better illustration:
<?php
if ($dbhandle = sqlite_open('mysqlitedb', 0666, $sqliteerror)):
  
$query  = "SELECT x, y FROM sometable LIMIT 3;";
  
$result = sqlite_query($dbhandle, $query);

  
// usage with sqlite_fetch_all
  
$array1 = sqlite_fetch_all($result, SQLITE_ASSOC);

  
// the "well known practice"
  
$i = '0';
   while (
$row = sqlite_fetch_array($result, SQLITE_ASSOC)):
      
$array2["$i"] = $row;
      
$i++;
   endwhile;

  
sqlite_close($dbhandle);
endif;
?>

There are no differents within the values of array1 and array2.
Both arrays will be something like:

Array
(
    [0] => Array
        (
            [x] => 22004
            [y] => example_data1
        )

    [1] => Array
        (
            [x] => 92044
            [y] => example_data2
        )

    [2] => Array
        (
            [x] => 143060
            [y] => example_data3
        )
)

If you want to let me know about your comments, feel
free to send me a note via feedback-formular at:
http://www.d0x.de/pages/kontakt.php
To Top