runkit7_method_remove

(PECL runkit7 >= Unknown)

runkit7_method_removeDynamically removes the given method

Opis

runkit7_method_remove ( string $classname , string $methodname ) : bool

Informacja: Ta funkcja nie może być użyta do manipulacji aktualnie działającej (lub powiązanej) metody. This function cannot

Parametry

classname

The class in which to remove the method

methodname

The name of the method to remove

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 runkit7_method_remove() example

<?php
class Example {
    function 
foo() {
        return 
"foo!\n";
    }

    function 
bar() {
        return 
"bar!\n";
    }
}

// Remove the 'foo' method
runkit7_method_remove(
    
'Example',
    
'foo'
);

echo 
implode(' 'get_class_methods('Example'));

?>

Powyższy przykład wyświetli:

bar

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top