runkit7_function_redefine

(PECL runkit7 >= Unknown)

runkit7_function_redefine Replace a function definition with a new implementation

Opis

runkit7_function_redefine ( string $funcname , string $arglist , string $code [, bool $return_by_reference = NULL [, string $doc_comment = NULL [, string $return_type [, string $is_strict ]]]] ) : bool
runkit7_function_redefine ( string $funcname , Closure $closure [, string $doc_comment = NULL [, string $return_type [, string $is_strict ]]] ) : bool

Informacja: Domyślnie, tylko funkcje przestrzeni użytkownika mogą być usunięte, przemianowane lub zmodyfikowane. Aby uzyskać możliwość modyfikacji funkcji wewnętrznych, należy włączyć opcję runkit.internal_override w pliku php.ini.

Parametry

funcname

Name of function to redefine

arglist

New list of arguments to be accepted by function

code

New code implementation

closure

A closure that defines the function.

return_by_reference

Whether the function should return by reference.

doc_comment

The doc comment of the function.

return_type

The return type of the function.

is_strict

Whether the function behaves as if it was declared in a file with strict_types=1

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 A runkit7_function_redefine() example

<?php
function testme() {
  echo 
"Original Testme Implementation\n";
}
testme();
runkit7_function_redefine('testme','','echo "New Testme Implementation\n";');
testme();
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Original Testme Implementation
New Testme Implementation

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top