runkit7_function_remove

(PECL runkit7 >= Unknown)

runkit7_function_remove Remove a function definition

Opis

runkit7_function_remove ( string $funcname ) : bool

Informacja: Domyślnie, tylko funkcje przestrzeni użytkownika mogą być usunięte, przemianowane lub zmodyfikowane. Aby uzyskać możliwość modyfikacji funkcji wewnętrznych, należy włączyć opcję runkit.internal_override w pliku php.ini.

Parametry

funcname

Name of the function to be deleted

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top