Wymagania

Począwszy od PHP 4.0.4, biblioteka libbcmath jest dostarczana razem z PHP. To rozszerzenie nie wymaga zatem żadnych zewnętrznych bibliotek.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top