Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Opcje konfiguracyjne BC math
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
bcmath.scale "0" PHP_INI_ALL  
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

bcmath.scale integer

Liczba miejsc po przecinku określana dla wszystkich funkcji bcmath. Patrz także: bcscale().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top