Instalacja

Te funkcje są dostępne, jeśli PHP został skompilowany z opcją --enable-bcmath .

PHP w wersji dla systemów Windows posiada wbudowaną obsługę dla tego rozszerzenia. Nie trzeba ładować żadnych dodatkowych rozszerzeń, aby używać tych funkcji.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Anonymous
2 years ago
bcmath ist not installed automatically with php 7 on linux (ubuntu server)
You have to use: sudo apt-get install php-bcmath
To Top