Встановлення розширень на Windows

Після встановлення PHP та веб-сервера на Windows, ймовірно ви захочете підключити деякі розширення, що додають функціональність. Ви можете вибрати які розширення потрібно завантажувати під час старту PHP, для цього змініть файл php.ini. Також можна динамічно підключати модулі всередині скриптів, використовуючи функцію dl().

Бібліотеки DLL для розширень PHP мають префікс php_.

Багато розширень вбудовано у Windows-версіях PHP. Це означає, що додаткові DLL-файли та директиви розширень не використовуються для завантаження цих розширень. Нижче в таблиці наведено список необхідних PHP Розширень для Windows, що потребують додаткові PHP DLL-файли. Це список вбудованих розширень (оновлено в PHP 5.0.4): BCMath, Caledar, COM, Ctype, DOM, FTP, LibXML, Iconv, ODBC, PCRE, Session, SimpleXML, SPL, SQLite, WDDX, XML та Zlib.

Початково, PHP шукає розширення в C:\php5. Щоб змінити це налаштування у відповідності до вашого встановлення PHP, змініть файл php.ini:

 • Вам потрібно змінити налаштування extension_dir, щоб вказати директорію, де знаходяться розширення, або де ви розмістили ваші файли php_*.dll. Наприклад так:

  extension_dir = C:\php\extensions

 • Підключіть потрібні розширення у файлі php.ini розкоментувавши рядок extension=php_*.dll. Це робиться шляхом видалення символа крапки з комою ; на початку директиви.

  Приклад #1 Підключення розширення Bzip2 для PHP на Windows

  // знайдіть такий рядок ...
  ;extension=php_bz2.dll
  
  // ... і змініть його так
  extension=php_bz2.dll

 • Деякі розширення потребують додаткових DLL для своєї роботи. Кілька з них можна знайти в пакеті дистрибутива, в кориневій директорії, але деякі, наприклад, для Oracle (php_oci8.dll) вимагають DLL, які не входять в дистрибутив. Не забудьте включити C:\php до системної змінної PATH (цей процес пояснено в окремому розділі ЧАПів).

 • Перейшовши по лінкам в наведеній таблиці, можна прочитати документацію до кожного з розширень. Також прочитайте розділ з назвою Встановлення розширень PECL, щоб дізнатись більше про PECL. Все більше PHP-розширень можна знайти в PECL, але вони доступні в окремому завантаженні.

Зауваження: Якщо ви запустили PHP як модуль, не забудьте перезавантажити веб-сервер щоб внесені зміни в файл php.ini набули чинності.

В наступній таблиці описано деякі розширення, що вимагають додаткових DLL.

PHP-розширення
Розширення Опис Замітки
php_bz2.dll Функції стиснення bzip2 Відсутні
php_calendar.dll Функції перетворень Календаря Відсутні
php_crack.dll Функції Crack Відсутні
php_ctype.dll Функції родини ctype Відсутні
php_curl.dll Функції бібліотеки CURL Потребують: libeay32.dll, ssleay32.dll (є в комплекті)
php_dba.dll Функції DBA: Абстрактний прошарок DataBase (dbm-style) Відсутні
php_dbase.dll Функції dBase Відсутні
php_dbx.dll Функції dbx  
php_exif.dll Функції EXIF Потребують бібліотеки php_mbstring.dll. А бібліотеку php_exif.dll потрібно завантажувати після php_mbstring.dll в файлі php.ini.
php_fbsql.dll Функції FrontBase Відсутні
php_fdf.dll Функції FDF: Функції Формата Даних. Потребують: fdftk.dll (є в комплекті)
php_filepro.dll Функції filePro Read-only access
php_ftp.dll Функції FTP Відсутні
php_gd2.dll Функції бібліотеки GD для зображень GD2
php_gettext.dll Функції Gettext PHP <= 4.2.0 потребує gnu_gettext.dll (є в комплекті), PHP >= 4.2.3 потребує libintl-1.dll, iconv.dll (є в комплекті).
php_hyperwave.dll Функції HyperWave Відсутні
php_iconv.dll Функції перетворень символів ICONV Потребують: iconv-1.3.dll (є в комплекті), iconv.dll
php_ifx.dll Функції Informix Потребують: бібліотек Informixibraries
php_iisfunc.dll Функції управління IIS Відсутні
php_imap.dll IMAP Функції POP3 та NNTP Відсутні
php_ingres.dll Функції Ingres Потребують: бібліотек Ingres
php_interbase.dll Функції InterBase Потребують: gds32.dll (є в комплекті)
php_ldap.dll Функції LDAP Потребують: libeay32.dll, ssleay32.dll (є в комплекті)
php_mbstring.dll Функції Multi-Byte String Відсутні
php_mcrypt.dll Функції Mcrypt Encryption Потребують: libmcrypt.dll
php_mhash.dll Функції Mhash Потребують: libmhash.dll (є в комплекті)
php_mime_magic.dll Функції Mimetype Потребують: magic.mime (є в комплекті)
php_ming.dll Ming Функції для Flash Відсутні
php_msql.dll Функції mSQL Потребують: msql.dll (є в комплекті)
php_mssql.dll Функції MSSQL Потребують: ntwdblib.dll (є в комплекті)
php_mysql.dll Функції MySQL Потребують: libmysql.dll (є в комплекті)
php_mysqli.dll Функції MySQLi Потребують: libmysql.dll (libmysqli.dll in PHP <= 5.0.2) (є в комплекті)
php_oci8.dll Функції Oracle 8 Потребують: Oracle 8.1+ client libraries
php_openssl.dll Функції OpenSSL Потребують: libeay32.dll (є в комплекті)
php_pdf.dll Функції PDF Відсутні
php_pgsql.dll Функції PostgreSQL Відсутні
php_shmop.dll Функції Shared Memory Відсутні
php_snmp.dll Функції SNMP Тільки на Windows NT!
php_soap.dll Функції SOAP Відсутні
php_sockets.dll Функції Socket Відсутні
php_sybase_ct.dll Функції Sybase Потребують: Sybase client libraries
php_tidy.dll Функції Tidy Відсутні
php_tokenizer.dll Функції Tokenizer Відсутні
php_w32api.dll Потребують: функцій W32api Відсутні
php_xmlrpc.dll Функції XML-RPC Потребують: iconv.dll (є в комплекті)
php_xslt.dll Потребують: функцій XSLT Потребують: sablot.dll, expat.dll, iconv.dll (є в комплекті).
php_yaz.dll Функції YAZ Потребують: yaz.dll (є в комплекті)
php_zip.dll Функції Zip File Read only access
php_zlib.dll ZLib Функції стиснення Відсутні

add a note add a note

User Contributed Notes 16 notes

up
10
jwagner at digilog dot de
7 years ago
On Windows hosts libeay32.dll and ssleay32.dll have to be path-accessible for php_curl.dll to work correctly. Copying them into System32 (or even into the Windows main directory) is a bad hack (and does not even work with newer PHP versions). The right way to do it, is to add the PHP path to the Windows *Path* variable. In *Control Panel* --> *System* click on *Advanced System Settings* and use the button *Environment Variables*. Under *System Variables* you will find the *Path* variable. Edit it and append `;C:/PHP` to it - or whatever the path to your PHP root folder is.
up
7
smaines at alaya dot com
14 years ago
== Problem

Consider the following from an httpd.conf file...

  LoadModule php5_module "E:/xyz/php/php5apache2_2.dll"
  PHPIniDir "E:/xyz/php"

...which led to the dreaded...

  PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'E:\\xyz\\php\\ext\\php_mysql.dll' - The specified module could not be found.

Note, however, that PHP.exe apparently was found and executed php pages in Apache, but the MySQL functions therein failed.

== Solution

Because PHP dir was not in $PATH, php5apache2_2.dll failed to find php_mysql.dll (the only extension I enabled) during Apache 2.2 start.

== Caveat (!)

The BIG issue is that, setting $PATH in...

  <desk icon>My Computer
  <rt click>Properties
  <tab>Advanced
  <button>Environment Variables

...didn't export the $PATH change such that restarting the Apache service (in MMC) would pick it up.  So I tested the working solution (adding PHP dir to $PATH), but it failed because of HOW I set it. It succeeded only when I REBOOTED after changing the $PATH.  There may be an easier way that this, but I do not know it at present.

== Comment

Consider whether PHP dir should need to be in $PATH at all, when PHP.exe apparently was found and executes php pages in Apache, but php5apache2_2.dll failed to find whatever was needed to load the extensions.  This should perhaps be addressed.

Note that on a WAMP installation (W2K,Apache,MySQL,PHP), only PHP is required in $PATH.
up
1
guy dot paddock at redbottledesign dot com
7 years ago
Note that if you're trying to install PECL HTTP on Windows, you will need to install:

- php_http
- php_ssh2
- php_propro
- php_raphf

Make sure that all plug-ins were compiled for your version of PHP (version number, whether or not it's thread-safe, etc). Otherwise, they will fail to load.

The version of PHP that comes with Acquia Dev Desktop is the thread-safe version, so all plug-ins must be thread safe (TS). I had to use an older release of php_http (2.3.2) to get the TS version.

For the other extensions, I had to make sure some of them loaded BEFORE php_http in the php.ini file:

extension=php_propro.dll
extension=php_raphf.dll
extension=php_http.dll
up
2
amainATgoldcoastdesignORG
13 years ago
I just recently tried to upgrade my php install on WinXP using the php-5.2.6-win32-installer.msi and with fingers crossed, tried to see if things still worked or not.

Unfortunately, they didn't.  I did see many posts here and elsewhere on the web regarding the error message:

"Unable to load dynamic link library 'ext\php_xxxxx.dll' - The specified module could not be found."

php.net says in the past when upgrading to simply copy over new php files, but now recommends using the windows installer.  Maybe the installer isn't quite up to the task yet.

My fix:

1. Completely uninstall current version of php (using Windows Control Panel > Add or Remove Programs).

2. Download the current php binaries for Windows (at php.net/downloads.php under Windows Binaries).  Should be format: PHP 5.x.x zip package.  Again, download the binaries, NOT the installer.

3. Follow these easy steps
http://www.ricocheting.com/server/php.html

4. Set your PATH for Windows to find php (if you haven't already):
a. Right-click on My Computer
b. Properties
c. Advanced Tab > Environment Variables
d. Under System variables, scroll down to find "Path", select and click on Edit
e. Add path to your php install on the end (make sure to precede with semi-colon ";").  Mine was ";G:\Apache\php"
f. Click Okay.  (then "Okay" on each of the other open windows).

5. Test php install. (see ricocheting link above for testing).

6. Getting the extensions to work again:
a. Open php.ini
b. uncomment each extension, restart Apache.

7. Special note on libmysql.dll and problems getting MySQL to work:
- You may have copied over this file into your Windows/System32 (or WINNT/System32 for me) to get mysql to work in the past.  If so, replace it with the most recent version you get with the upgrade (in top dir).
- If this is a fresh install, copy the libmysql.dll into your System32 folder.

Couple notes:
1. The above tutorial link is to install php 5.x on Apache 2.2 for Win.  If you're running Apache 2.0 like me, pay special attention to "Editing Apache Conf File" for correct LoadModule info.
2. If you ran the installer previously, double check your Apache conf where the php5 LoadModule stuff is.  The installer might have messed with this a bit.

I hope this stuff helps.
-Art
up
1
vatozana at yahoo dot com
11 years ago
I had problems registering Curl extentions and it was cause by the old dll of libeay32.dll and  ssleay32.dll  which were already in my c:\windows\system32 I replaced them and all is now fine!!
up
0
ole berge at web de
7 years ago
copy
libeay32.dll
libsasl.dll
ssleay32.dll

in
C:\Windows\System

Windows Server 2012 R 64 bit
up
0
mech
8 years ago
If you have problems, that windows-extensions can not be loaded (PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library) and you are sure, the .ddl is in the right place, use ProcessMonitor (http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896645.aspx)

here you can see at startup, which files php tries to find and in which locations php tries to find them!
up
-1
alx dot suvorov at gmail dot com
4 years ago
To enable PDO drivers for PHP 7 on Windows:

1. Specify full path to extensions in "php.ini", e.g.:
extension_dir = "c:/alex/apps/php-7.2.3/ext/"

2. Specify to load specific PDO extension, e.g.:
extension=php_pdo_mysql.dll

Save. Restart the web server and it should work.
up
0
Anonymous
12 years ago
I had problem with extensions - they don't loaded (without errors) on Windows installation and don't displayed in phpinfo().

Solve: full-specified directory name for extension_dir directive - "c:/php/ext/" instead "./"
up
-1
admin at artiststechguy dot com
6 years ago
After much searching I discovered the reason why my dll was not found was simply because an old version of easy-php had left an entry in the path variable which was being used instead of the entry I added at the end.

tl;dr - search your path variable for old versions of php and delete them.
up
0
Manda Krishna Srikanth
14 years ago
As far as my experience says, 95% of ext\php_mysql.dll - The specified module could not be found - error can be sorted out on Win 2003, IIS 6, PHP5.2.

Replace the php_mysql.dll and libmysql.dll downloaded from http://dev.mysql.com/downloads/connector/php/ into extensions directory.

For MSSQL connectivity problems, replace the ntwdblib.dll in php dir with the one copied from system32 directory. Ofcourse the filesize will be less, no problem, replace it.
up
0
JerryG
14 years ago
Installing PHP extensions for IIS for the first time is sort of a baptism by fire -- you will get your hands dirty, and other suitable metaphors of nastiness.  Hopefully, you won't have to spend too many days googling around fora and restarting IIS 10 million times as I did until I finally realized both what was going on and what crazy things I'd done wrong.

THIS (peter)guy really goes into terrific detail and troubleshooting, (with very good reasons and explanations of extension dependencies not listed on the current php page you're now reading):

http://www.peterguy.com/php/install_IIS6.html

Most of this is applicable for IIS5.1 as well, as far as I've found.

The main problem I'd been butting my head up against was extensions being reported as not found, even though the .DLLs were definitely in C:\PHP\ext, and my PATH env var was setup correctly. 

The error messaging during dynamic loading of implicitly-linked libraries should be more specific, telling you that in fact it is a particular dependency of a dependency which is missing -- usually some obscure third-party .dll -- and name it!

Eventually I stopped being so greedy and just cut down on the extensions I thought I needed by commenting them out in php.ini.  That eliminated the startup errors.  Apparently some of these extensions or their requirements, which either come with the base PHP install zip or the PECL extensions, are either too obscure or too fragile to be necessary anyway.

Good luck, and I hope anyone who runs into the same trouble can hit upon this or Peter Guy's page directly before they go too crazy.
up
0
simi_def at c2 dot hu
15 years ago
I had problems with PHP5/Apache2.2/MySQL 5 installation on a WinXp machine.

I got the

Fatal error: call to undefined function - mysql_connect().

message

Solution :
1, use correct version of ext\php_mysql.dll and libmysql.dll
2, !!! edit the CORRECT php.ini (%windir%\php.ini) like c:\windows\php.ini !!!
3, add php installation dir to PATH
4, edit php.ini to load extension php_mysql.dll

use
<?php
phpinfo
();
?>
to check.
up
-2
JB
13 years ago
I had a problem with the gd and mysqli mods on my PHP5.2/Apache2.2/Windows 2003 server. Even after enabling the options in the php.ini file and restarting the Apache service, the mods still would not load. I even tried to restart the Windows 2003 server that php is loaded on - and no go. After reviewing the system path variables in Windows, I noticed that the c:\php directory was set in the path variable, but not the folder for the gd, mysqli and others mods. So I added c:\php\ext to the path variable and rebooted the server. THAT FIXED IT!!
up
-3
jma59 at cam dot ac dot uk
14 years ago
Under windows, given an error similar to

PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'c:\\php\\ext\\php_mysql.dll' - The specified module could not be found.\r\n in Unknown on line 0

When PHP definitely should be able to find the module, it's fairly common knowledge that this error can also be caused by  certain dlls not being in the PATH. These dlls (usually libeay32 and ssleay32) are generally found in your base php directory, and the modern windows installers add the base php directory to the PATH so that you don't need to worry about it. However, if when installing earlier versions you decided on moving libeay32, ssleay32 et al to C:\Windows\System32 instead of changing the PATH, then php will still end up with the old versions and the out of date versions will cause the same error as above. Don't fall into the trap like I did.
up
-11
rafaurl at gmail dot com
11 years ago
I got the following error:

PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\PHP\ext\php_curl.dll'

By using sysinternals procmon I saw that it failed after trying to load "zlib.dll". I found this file deployed with other software (in my case, Miranda IM) and copied it to the PHP installation directory. It worked fine after that. Hope that helps.
To Top