VarnishAdmin::connect

(PECL varnish >= 0.3)

VarnishAdmin::connectConnect to a varnish instance administration interface

Descrierea

public bool VarnishAdmin::connect ( void )

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top