International PHP Conference 2015

Lista cuvintelor-cheie

Aceste cuvinte au o semnificație specială în PHP. Unele din ele se aseamănă cu funcții, altele cu constante ș.a.m.d., însă aceasta nu este așa: ele sunt construcții ale limbajului. Nu puteți utiliza cuvintele ce urmează ca constante, denumiri ale claselor, funcțiilor sau metodelor. Utilizarea lor ca denumiri ale variabilelor este în general OK, dar poate duce la confuzie.

Cuvinte-cheie PHP
__halt_compiler() abstract and array() as
break callable (începând cu PHP 5.4) case catch class
clone const continue declare default
die() do echo else elseif
empty() enddeclare endfor endforeach endif
endswitch endwhile eval() exit() extends
final finally (începând cu PHP 5.5) for foreach function
global goto (începând cu PHP 5.3) if implements include
include_once instanceof insteadof (începând cu PHP 5.4) interface isset()
list() namespace (începând cu PHP 5.3) new or print
private protected public require require_once
return static switch throw trait (începând cu PHP 5.4)
try unset() use var while
xor yield (începând cu PHP 5.5)
Constante la compilare
__CLASS__ __DIR__ (începând cu PHP 5.3) __FILE__ __FUNCTION__ __LINE__ __METHOD__
__NAMESPACE__ (începând cu PHP 5.3) __TRAIT__ (începând cu PHP 5.4)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top