Instalarea

Această extensie » PECL nu este încorporată în PHP. Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » http://pecl.php.net/package/mailparse.

In order to use these functions you must compile PHP with mailparse support by using the --enable-mailparse configure option.

Windows users will enable php_mailparse.dll inside of php.ini in order to use these functions. O bibliotecă DLL pentru această extensie PECL nu este disponibilă în prezent. Accesați de asemenea și secțiunea compilarea în Windows.

It is necessary that the mbstring extension is loaded before mailparse.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top