GearmanClient::setDataCallback

(PECL gearman >= 0.6.0)

GearmanClient::setDataCallbackCallback function when there is a data packet for a task

Descrierea

public bool GearmanClient::setDataCallback ( callable $callback )

Sets the callback function for accepting data packets for a task. The callback function should take a single argument, a GearmanTask object.

Parametri

callback

A function or method to call

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top