gnupg_cleardecryptkeys

(PECL gnupg >= 0.5)

gnupg_cleardecryptkeysRemoves all keys which were set for decryption before

Descrierea

bool gnupg_cleardecryptkeys ( resource $identifier )

Parametri

identifier

Identificatorul gnupg, obținut în rezultatul apelării gnupg_init() sau gnupg.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Procedural gnupg_cleardecryptkeys() example

<?php
$res 
gnupg_init();
gnupg_cleardecryptkeys($res);
?>

Example #2 OO gnupg_cleardecryptkeys() example

<?php
$gpg 
= new gnupg();
$gpg -> cleardecryptkeys();
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top