PHP 5.6.0beta1 released

gmp_sqrt

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

gmp_sqrtCalculate square root

Descrierea

resource gmp_sqrt ( resource $a )

Calculates square root of a.

Parametri

a

Aceasta poate fi sau o resursă număr GMP, sau un șir de caractere numeric, dacă este posibilă convertirea acestuia într-un număr.

Valorile întoarse

The integer portion of the square root, as a GMP number.

Exemple

Example #1 gmp_sqrt() example

<?php
$sqrt1 
gmp_sqrt("9");
$sqrt2 gmp_sqrt("7");
$sqrt3 gmp_sqrt("1524157875019052100");

echo 
gmp_strval($sqrt1) . "\n";
echo 
gmp_strval($sqrt2) . "\n";
echo 
gmp_strval($sqrt3) . "\n";
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

3
2
1234567890

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top