gc_disable

(PHP 5 >= 5.3.0)

gc_disableDeactivates the circular reference collector

Descrierea

void gc_disable ( void )

Deactivates the circular reference collector, setting zend.enable_gc to 0.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Vedeți de asemenea

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top