Yaf_Session::__construct

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_Session::__constructConstructor of Yaf_Session

Opis

private Yaf_Session::__construct ( void )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top