Yaf_Session::has

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_Session::hasThe has purpose

Opis

public Yaf_Session::has ( string $name ) : void

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

name

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top