Yaf_Config_Ini::offsetExists

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_Config_Ini::offsetExistsThe offsetExists purpose

Opis

public Yaf_Config_Ini::offsetExists ( string $name ) : void

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

name

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top