Yaf_Config_Ini::count

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_Config_Ini::countCount all elements in Yaf_Config.ini

Opis

public Yaf_Config_Ini::count ( void ) : void

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top