Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Trader Opcje konfiguracyjne
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
trader.real_precision 3 PHP_INI_ALL Since trader 0.2.1
trader.real_round_mode HALF_DOWN PHP_INI_ALL Since trader 0.3.0

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

trader.real_precision integer

All the values in the returned arrays will be rounded to this precision. However the calculations inside TA-Lib happen with unrounded values.

trader.real_round_mode string

Controls the trader real rounding policy. Valid values are HALF_UP, HALF_DOWN, HALF_EVEN and HALF_ODD. The behaviour is identical to the round() function used with the mode argument.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top