Swoole\MySQL::getBuffer

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\MySQL::getBufferDescription

Opis

public Swoole\MySQL::getBuffer ( void ) : ReturnType

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top