Swoole\MySQL::__destruct

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\MySQL::__destructDestory the async MySQL client.

Opis

public Swoole\MySQL::__destruct ( void ) : void

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top