Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

CRYPT_SALT_LENGTH integer
CRYPT_STD_DES integer
CRYPT_EXT_DES integer
CRYPT_MD5 integer
CRYPT_BLOWFISH integer
HTML_SPECIALCHARS (integer)
HTML_ENTITIES (integer)
ENT_COMPAT (integer)
ENT_QUOTES (integer)
ENT_NOQUOTES (integer)
ENT_IGNORE (integer)
ENT_SUBSTITUTE (integer)
ENT_DISALLOWED (integer)
ENT_HTML401 (integer)
ENT_XML1 (integer)
ENT_XHTML (integer)
ENT_HTML5 (integer)
CHAR_MAX (integer)
LC_CTYPE (integer)
LC_NUMERIC (integer)
LC_TIME (integer)
LC_COLLATE (integer)
LC_MONETARY (integer)
LC_ALL (integer)
LC_MESSAGES (integer)
STR_PAD_LEFT (integer)
STR_PAD_RIGHT (integer)
STR_PAD_BOTH (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top