Wstęp

Te funkcje służą do operacji na ciągach znaków. Niektóre bardziej wyspecjalizowane sekcje mogą być znalezione w rozdziałach poświęconych wyrażeniom regularnym i obsłudze URL.

Aby dowiedzieć się jak zachowują się ciągi znaków, szczególnie w odniesieniu do apostrofów, cudzysłowów i znaków ucieczki, zobacz sekcję ciągi znaków w rozdziale typy.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top