Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Stomp Opcje konfiguracyjne
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
stomp.default_broker tcp://localhost:61613 PHP_INI_ALL
stomp.default_connection_timeout_sec 2 PHP_INI_ALL
stomp.default_connection_timeout_usec 0 PHP_INI_ALL
stomp.default_read_timeout_sec 2 PHP_INI_ALL
stomp.default_read_timeout_usec 0 PHP_INI_ALL

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

stomp.default_broker string

The default broker URI to use when connecting to the message broker if no other URI is specified.

stomp.default_connection_timeout_sec integer

The seconds part of the default connection timeout.

stomp.default_connection_timeout_usec integer

The microseconds part of the default connection timeout.

stomp.default_read_timeout_sec integer

The seconds part of the default reading timeout.

stomp.default_read_timeout_usec integer

The microseconds part of the default reading timeout.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top